Niet te missen
Home / Zwangerschap / Hormoonbehandeling: wordt zwanger

Hormoonbehandeling: wordt zwanger

Voor- en nadelen van hormoonbehandeling

Vrouwen die graag kinderen willen hebben, maar er geen kunnen krijgen, proberen vaak van alles om de vervulling van hun natuurlijke verlangens te bereiken. Dit is heel begrijpelijk, want een dergelijk onvervuld, vurig verlangen, kan een ernstig psychisch lijden tot gevolg hebben. Er zijn echter ook vrouwen, die eenvoudigweg geen kind willen hebben. Zij gaan dus niet onder de kinderloosheid gebukt, maar blijven aan de andere kant ook verstoken van een gelukkig moederschap en de vele natuurlijke vreugden, die kinderen in huis plegen te brengen.

Hormoonproductie stimuleren

Kinderloosheid staat vaak in verband met een hormonale stoornis. In dergelijke gevallen zijn er twee mogelijkheden. Men kan bijvoorbeeld het lichaam zó prikkelen, dat het zijn eigen hormoonproduktie verbetert. Wij kunnen dit doen, door een fysieke therapie toe te passen, bijvoorbeeld door middel van zitbaden, wisselbaden, Kuhnebaden en soortgelijke behandelingsmethoden. De hormoonproduktie kan ook worden gestimuleerd, door voor een betere doorbloeding van het onderlichaam te zorgen. Hierbij kunnen middelen die de bloedcirculatie bevorderen, zoals Hyperisan, Aesculaforce, alsook Urticalcin, goede diensten bewijzen. Bovendien is het gebruik van tarwekiemen en tarwekiemolie gunstig gebleken. Hoewel bewegen en ademen in de vrije natuur tot de natuurlijke lichamelijke ontspanning bijdraagt, dient u op het gebied van sportbeoefening niet te overdrijven; de gehele leefwijze dient in normale banen te worden geleid. Dit is de natuurlijke en onschadelijke mogelijkheid, die u eerst zou moeten proberen.

Velen kiezen echter zonder meer voor de tweede methode om onvruchtbaarheid aan te pakken, omdat die misschien een sneller resultaat te zien geeft. Dit is de hormoonbehandeling. Deze houdt echter zekere risico’s in.

Aangezien vrouwen sterk van elkaar verschillen wat hun lichamelijke gevoeligheid betreft, is het voor een arts niet gemakkelijk de juiste dosering te vinden. Het is dan namelijk mogelijk, dat meerdere eicellen gereed worden gemaakt om te worden bevrucht, als gevolg waarvan dan tweelingen, drielingen, ja zelfs een nóg grotere rijkdom aan kinderen ineens kan worden verwekt. Dat zou voor de vrouw die tevoren erg onder kinderloosheid heeft geleden, wel eens teveel van het goede kunnen zijn. Het verdient in ieder geval de voorkeur eerst eens te proberen de klieren die hormonen produceren, langs natuurlijke weg te stimuleren. Pas wanneer dit geen resultaat heeft, kan men misschien eens aan een hormoonbehandeling gaan denken.

Andere belangrijke waarnemingen hormoonbehandeling

Het is in dit verband ook goed de tegenovergestelde procedure, namelijk het remmen van de normale hormoonproduktie in het vrouwelijk organisme, eens nader te bekijken. Vrouwenartsen hebben namelijk gemerkt, dat wanneer men de betreffende middelen, bijvoorbeeld anticonceptiepillen niet langer inneemt dit later tot de komst van meerdere kinderen tegelijk kan leiden. Wanneer op deze manier het aantal drie- en vijflingen toeneemt, neigen de vrouwen er misschien eindelijk eens toe, ook aan de nadelen van dergelijke pillen te denken.

Bovendien hebben sommige artsen vastgesteld dat het gebruik van dergelijke hormoonpreparaten ook cancenogeen of kankerbevorderend kan werken. Dit is een extra waarschuwing aan het adres van vrouwen om geen ernstige overtredingen tegen de natuur te begaan, aangezien dit zich later op de een of andere wijze zou kunnen wreken.

About Gezondheid

Hoi, Ik ben een copywriter in hard en nieren. Ik schrijf graag over uiteenlopende onderwerpen. In dit geval heb ik een gezondheidsblog opgestart waar u uitgebreide informatie kunt vinden omtrent gezondheidsonderwerpen zoals stoppen met roken, kinderziektes, gezonden tanden, hartfalingen, afvallen en diëten, groene smoothies en nog veel meer.

Leave a Reply

Scroll To Top