Niet te missen
Home / Zwangerschap / De knip of episiotomie

De knip of episiotomie

Episiotomie, of het knippen van de vagina bij een bevalling boezemt veel vrouwen angst in. Wanneer en waarom beslist men om in te knippen en wat zijn de gevolgen?

Episiotomie

Dit is een kleine ingreep onder plaatselijke verdoving met de chirurgische schaar om de opening waardoor het kind geboren wordt te verwijden. Men beslist meestal voor episiotomie als men vermoed dat een scheur meer schade zal veroorzaken dan het zelf inknippen. Want wanneer het inscheurt heeft de arts geen vat op hoever en waarheen de vagina scheurt. Het knippen vindt plaats vlak voordat de baby geboren wordt, in het midden van de onderkant van de vagina richting anus of schuin naar buiten gericht, weg van de anus of eerst recht omlaag en dan naar buiten, in de vorm van een hockeystick. Soms dubbelzijdig (bilaterale episiotomie), bijvoorbeeld bij een stuitbevalling van een baby met een groot hoofdje. Omdat niet alleen de huid maar ook de eronder gelegen spierweefsels doorgeknipt worden, is zorgvuldig hechten erna nodig. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Het duurt een paar minuten voordat de verdoving werkt, en de arts of vroedvrouw behoort met het hechten van de wond te wachten tot dat het gebied volledig verdoofd is. Het hechten wordt met een kromme naald gedaan en het kan misschien wel een uur duren om een mediolaterale episiotomie (knip vanuit het midden schuin naar achteren) of een knip die groter is geworden door inscheuren, te hechten. Het hechten van een episiotomie in de middenlijn is meestal gemakkelijker en sneller, omdat er een natuurlijke scheidslijn is tussen de spieren in de middenlijn. De hechtingen kunnen oplosbaar zijn, zodat zij niet verwijderd hoeven te worden. Maar bekijk het gebied om de paar dagen met een spiegel om te controleren of ze verdwenen zijn, omdat ze soms niet uitvallen en in het weefsel ingebed raken. U kunt het gevoel hebben alsof u op doorns zit. Als dit gebeurt, moeten de hechtingen door de dokter of vroedvrouw vóór of op de tiende dag na de geboorte worden verwijderd.

Wanneer is inknippen nodig?

Sommige verloskundigen zijn van mening dat bij alle vrouwen die voor het eerst bevallen inknippen (episiotomie) toegepast moet worden om het uitrekken van de weefsels minder pijnlijk te maken en ervoor te zorgen ,dat de baby snel geboren wordt. Als de baby het moeilijk heeft, kan een knip de geboorte versnellen, waardoor de baby het makkelijker krijgt. Het kan zijn dat u te horen krijgt dat de knip het voordeel heeft van een rechte, duidelijke snee in plaats van een lelijke inscheuring, die overigens ook moeilijker gehecht kan worden. En soms wordt de knip aangeraden omdat de binnenwand van de vagina scheurtjes vertoont tot in het perineum. Het inknippen uit routine is nog steeds de praktijk bij vele Noord Amerikaanse vrouwenartsen en op het Europese vasteland, maar in de Engelse ziekenhuizen neemt dit af. Ook in Nederland staat de episiotomie al een aantal jaren ter discussie. In de jaren zeventig waren er ziekenhuizen waar bijna 100 procent van de vrouwen werd ingeknipt. Nu bedraagt dat aantal meestal minder dan 40 procent. Toen er in een ziekenhuis een onderzoeksproject werd gestart naar het inknippen , en zodra er vragen werden gesteld over de noodzaak ervan, daalde het aantal met een derde, zelfs voordat de resultaten bekend waren.

Problemen met episiotomie

Een proef die in Dublin werd opgezet, bracht aan het licht dat vrouwen met een intact perineum of met een oppervlakkige scheur minder pijn na de bevalling ervaren dan degenen met een episiotomie. De pijn na een episiotomie is ongeveer dezelfde als die na een tweedegraads inscheuring, deze tast de onderliggende spier aan. Vrouwen hebben vaker ernstige scheuren in de anus als zij een episiotomie hebben gehad dan wanneer zij niet ingeknipt zijn. Een andere proef, in Engeland, toonde aan dat een episiotomie geen voordelen heeft ten opzichte van een eerste- of tweedegraads inscheuring. Vele vrouwen voelen zich verschillende maanden nadat zij een episiotomie hebben gehad verschrikkelijk ongemakkelijk bij het vrijen, en zij zullen vaak later de gemeenschap hervatten dan vrouwen die zijn ingescheurd. Er zijn nog meer problemen met episiotomie die u in gedachten moet houden. Als er te snel wordt ingeknipt, voor dat het perineum voldoende uitgerekt is, kan het een onnodige bloeding veroorzaken. Soms is de knip veel groter dan de scheur zou zijn. En het komt tamelijk vaak voor dat de hechtingen geïnfecteerd raken en antibiotica noodzakelijk zijn. Met ervaren begeleiding bij de bevalling en een zachte geboorte, zijn er steeds meer vrouwen die geen verwonding aan het perineum krijgen en dit geeft een enorm verschil in hoe zij zich voelen in de dagen en weken nadat de baby geboren is. Bij een tweede bevalling zal een eventuele knip terug op dezelfde plaats worden gegeven.

Leave a Reply

Scroll To Top