Niet te missen
Home / Kinderen / Kinderen en geweld op televisie

Kinderen en geweld op televisie

Regelmatig laait de discussie weer op over geweld op televisie en het mogelijke effect dat dit kan hebben op kinderen. De voor- en tegenstanders bestoken elkaar met de meest uiteenlopende argumenten.

Heel wat kinderen kijken vanaf hun derde levensjaar wel twee tot drie uur per dag naar televisie. Ook al heeft televisie kijken beslist ook positieve effecten, toch krijgen de laatste tijd meer en meer klachten over de negatieve effecten van televisie kijken de bovenhand, zoals de toename van agressief gedrag na het zien van geweld op het scherm. Televisiegeweld beïnvloedt kinderen op vier manieren. Kinderen willen imiteren wat ze zien, hun remmingen tegenover gewelddadig gedrag verminderen, door herhaaldelijk geweld te zien worden ze er minder gevoelig voor en geweld hitst de gemoederen op.

Maar het zien van geweld alléén is niet de oorzaak van agressief gedrag. Het feit dat een kind thuis of elders, getuige of eventueel slachtoffer was van geweld, is minstens even belangrijk, zoniet belangrijker. Dit wordt meestal uit het oog verloren in de discussie rond geweld op televisie. De invloed van de media is in deze over roepen. Ook de opvoeding en de omgeving van het kind spelen een belangrijke rol. Bovendien zal een kind het zien van geweld anders verwerken dan een volwassene en omgekeerd. Veel hangt hier af van de eigen psychische, sociale en morele ontwikkeling van het kind. Een grote rol speelt hierbij de hechte band met de ouders en het vermogen om zich te beheersen.

Ouders moeten op de hoogte zijn van de televisieprogramma’s waarnaar hun kinderen willen kijken en van de inhoud ervan, zodat ze kunnen beoordelen of deze programma’s voor hun kinderen geschikt zijn. Ouders moeten hun kinderen leren hoe ze een conflict op geweldloze manier kunnen oplossen. Kinderen hebben behoefte aan uitleg tijdens het kijken naar (alle) televisieprogramma’s. Zo kan geweld gekaderd worden en leren kinderen juist interpreteren. Geweld bekijken zonder dat ouders erbij zijn, maakt kinderen het meest kwetsbaar, daarom wordt een t.v. in de slaapkamer van kinderen zeker afgeraden.

Leave a Reply

Scroll To Top