Niet te missen
Home / Homeopathie / Je tanden zeggen veel over jezelf

Je tanden zeggen veel over jezelf

Als u niet spontaan kunt glimlachen, leer het dan! Denkt u dat dat niets te maken heeft met uw gezondheid? Toch is het een feit dat uw omgang met andere mensen er soepeler door verloopt. Het vergemakkelijkt uw sociale contacten en dat heeft weer een positieve invloed op uw humeur en uw zelfvertrouwen. De homeotherapeut bestudeert ook de uiterlijke verschijning van zijn patiënt. Ga zelf ook maar eens na wat uw tanden zeggen over jezelf.

De glimlach op de lippen

De homeotherapeut bestudeert ook de uiterlijke verschijning van zijn patiënt, hij hanteert een typologie als een van de vele hulpmiddelen bij het bepalen van zijn medische voorschriften. Als men experimenteert met bepaalde stoffen voor homeopathisch gebruik, beproeft men die stoffen op zo veel mogelijk mensen. Men constateert dan dat er bij sommige mensen veel gemakkelijker bepaalde symptomen tot ontwikkeling komen dan bij andere. Zij zijn dus veel gevoeliger voor de stof in kwestie.Vaak kan er bij de mensen van die gevoelige groep een zekere fysieke en psychische overeenkomst geconstateerd worden. Zij zijn in dit opzicht dus van hetzelfde type. Als de homeopathisch werkende arts een patiënt typologisch kan beoordelen, geeft dit hem dus al enig houvast bij het bepalen van de te volgen behandeling. Door observatie van het menselijk gelaat weet de arts dat er droevige, open en bange gezichten zijn. Er zijn zelfs mensen die glimlachen uit schaamte of verlegenheid. De homeotherapeut zal je aanraden om meer te lachen. Ook de mensen om je heen hebben dat verdiend.

De tanden

Een van de typologische indelingen die de homeopathie gebruikt is die van de lichamelijke gesteldheid of constitutie, voor zover deze bepaald wordt door een mineraal dat het organisme sterk beïnvloedt. Kijk eens in de spiegel en ga na tot welk van de drie onderstaande types jij behoord.

Een carbonicum-type
U hebt vierkante tanden, bijna even breed als lang. Waarschijnlijk is uw gezicht rond en zijn uw ledematen kort en stevig. Als u uw onderarm uitstrekt, ligt die niet helemaal in één rechte lijn met uw bovenarm. U bent geduldig en volhardend, duidelijk, nauwkeurig en ordelijk. U bent niet bang voor het dragen van verantwoordelijkheid. U bent verdraagzaam, men kan op u rekenen en op u steunen. U hebt wilskracht en kunt logisch redeneren. Omdat u de maatschappelijke orde respecteert, streeft u naar zekerheid. Als dat nodig is bent u zeer gedisciplineerd en bent constructief.

Een phosphoricum-type
U hebt rechthoekige, lange tanden. Uw gezicht is ovaal, uw ledematen zijn lang en slank. Als u uw onderarm uitstrekt, ligt die precies in het verlengde van uw bovenarm. U loopt soepel en elegant. U drukt uw gevoelens heel gemakkelijk uit. U bent een hartstochtelijk type en daar lijdt u soms onder, want u loopt niet alleen gauw warm voor iets, maar u bent ook snel aan wanhoop ten prooi. U bezit een natuurlijke charme.

U leeft erg mee met anderen en u hebt veel vrienden. U houdt van sport, van kunst en van dieren. U bent bevattelijk voor ziekten van de luchtwegen en met name voor de goedaardige aandoeningen, die te genezen zijn met behulp van de homeopathie.

Een fluoricum-type
U hebt asymmetrische tanden, die onregelmatig zijn ingeplant. Uw gezicht is een tikje onregelmatig. Als u uw arm uitstrekt vormt uw onderarm met uw bovenarm een hoek van meer dan 180 graden. U loopt onregelmatig, uw gebaren zijn weids en u gesticuleert druk. Uw intellectuele vermogens zijn zeer goed. Pas op voor overdrijving en verval niet in uitersten. Aarzel niet te lang met het nemen van een besluit, maar geef ook niet te vlug toe aan een plotselinge opwelling of een geprikkelde stemming. U hebt behoefte aan de aanwezigheid van andere mensen om ideeën uit te kunnen wisselen. U houdt van wanorde, maar juist midden in de chaos brengt u uw capaciteiten het beste tot ontwikkeling.

De homeopathische tandarts

Die zijn er en er komen er steeds meer. Het is voor hen heel interessant de homeopathie er als een extra pijl op hun boog bij te hebben. Omdat de verschijnselen die zich in de mond voordoen, direct te zien zijn, is het voor hen gemakkelijk de medicijnen te vinden die plaatselijk werkzaam zijn. De homeopathie verschaft hun de mogelijkheid de patiënten zonder verdoving middelen rustig te maken en zonder problemen en zonder gebruik van antibiotica te behandelen. Staphysagria is één van de geneesmiddelen voor het gebit. De gewone naam van dit middel is luizenkruid, zo genoemd, omdat men vroeger de tot poeder gewreven zaadjes ervan uitwendig gebruikte om er luizen mee te doden. Het is een geneesmiddel tegen overgevoeligheid van de zenuwen en irritatie van urinewegen en geslachtsorganen. Het is ook een nuttig middel tegen wratten, gerstekorrel en verwondingen. Dit middel zal je kunnen bijstaan bij de meeste ontstekingen en pijn aan het gebit.
Gele tanden oogt niet mooi en door tanden bleken kunt u witte tanden krijgen zodat u weer kunt lachen!

Leave a Reply

Scroll To Top