Niet te missen
Home / Sparen / Wanneer begin je best met pensioensparen?

Wanneer begin je best met pensioensparen?

Vaak zegt men dat je best pas begint met pensioensparen op je 30. Hier is echter geen echte onderliggende reden voor. Er zijn hiervoor zowel argumenten voor als tegen. Pensioensparen kan en mag je beginnen op elke leeftijd. Wat is dan wel de juiste leeftijd om te starten met pensioensparen? En heeft het nog zin om er in te stappen op latere leeftijd?

De gemiddelde leeftijd waarop met pensioensparen begint is 32 jaar. Een erg kleine groep start al op zijn 18e. Bijna 40% van de pensioenspaarders beginnen er wel al aan voor hun 30e. Een 30% is tussen de 30 en 40 jaar en een 20% is tussen de 40 en 50 jaar. De overige 10% is dus ouder dan 50. Dit komt natuurlijk ook omdat pensioensparen pas de laatste decennia erg populair is geworden. Er is wel degelijk een evolutie waarbij men steeds jonger met pensioensparen start. Het spreekt dan ook voor zich dat het spaarpotje groter is als men er vroeger mee begint. Het is in elk geval belangrijk dat je er voor zorgt dat je met pensioensparen van het fiscaal voordeel moet kunnen genieten en dat je voldoende middelen ter beschikking moet hebben.

 

Voor je 30

Tussen je 18 en 30 jaar heb je vaak meer financiële middelen nodig voor je vrijetijdsbeleving of een nieuwe auto. Maar wie op zijn 18 jaar begint en elk jaar 800 euro spaart met een jaarlijks rendement van 7%, heeft tijdens zijn pensioen een kapitaal van 250.000 euro. Wie op zijn 30e begint heeft met dezelfde voorwaarden slechts 102000 euro kapitaal. Dit is een stuk minder dan de helft. Als de mogelijkheden er zijn kan je er dus best zo vroeg mogelijk aan beginnen. Anderzijds kan je ook stellen dat er op een dergelijke jonge leeftijd betere beleggingsmogelijkheden voorhanden zijn, zoals beleggen in fondsen die voor 100% uit aandelen bestaan. Je kan ook opbrengen dat een dergelijk jong iemand zijn middelen beter kan benutten voor de optimalisatie van zijn woonkrediet.

 

Na je 30

De meeste mensen zijn op deze leeftijd op het punt gekomen dat er jaarlijks enkele honderden euro´s beschikbaar zijn gekomen om te kunnen beleggen in pensioensparen. Maar ook hier blijft de regel dat er in eerste instantie middelen voorhanden moeten zijn alvorens pensioensparen zin heeft. Door de stijgende vastgoedprijzen beginnen velen immers steeds later te bouwen en is de hypotheeklast ook alsmaar hoger. Op deze leeftijd stap je best in een dynamisch pensioenspaarfonds. In deze fondsen is het percentage aandelen het grootst. Deze fondsen zijn gevoeliger voor crisissen zoals de huidige bankcrisis, maar op lange termijn geeft het ongetwijfeld ook het grootste rendement. Ondanks de correcties op de beurzen sinds de kredietcrisis scoren deze pensioenspaarfondsen nog steeds met een gemiddeld rendement van 7,2% per jaar. Daar deze crisis een uitzonderlijk gegeven is zal je uiteindelijke rendement vermoedelijke nog een stuk hoger liggen.

 

Na je 50

Diegenen die op jonge leeftijd reeds met sparen is begonnen, heeft op deze leeftijd reeds een aanzienlijk kapitaal opgebouwd. Dit is misschien het moment om te overwegen om dit kapitaal aan minder risico´s bloot te stellen. Eén van de waardevolle lessen die we hebben kunnen trekken uit de jongste crisis is om op tijd over te stappen van dynamisch sparen op defensief sparen. Tal van spaarders hebben dit altijd nagelaten en hebben tijdens de crisis hun kapitaal zien opdrogen. Je kan ook gewoon een extra defensief spaarfonds opstarten naast uw dynamisch fonds.Ofwel stort je al je nieuwe bedragen dan enkel nog in je defensief fonds, hetgeen je de nodige zekerheid moet bieden zonder de goede voorwaarden van het dynamisch fonds te verliezen. Ofwel kan je ook nog stortingen blijven doen in je dynamisch fonds, hetgeen tijdens een crisis zoals we die nu kennen voordelig kan zijn omdat het neerwaartse risico kleiner is dan het opwaartse potentieel. Als je pas na je 50e aan pensioensparen begint kan je best onmiddellijk in een defensief spaarfonds stappen of op zijn minst beide fondsen combineren.

 

Na je 60

Na je 55 nog aan pensioensparen beginnen is uitgesloten omdat de meeste contracten minstens 10 jaar lopen. Vanaf je 60e verjaardag en als je contract minstens 10 jaar loopt, kan je wel het opgebouwde kapitaal beginnen op te vragen. Je kan het evenwel ook nog enkele jaren laten staan. Nog tot je 64 kan je immers fiscaal voordelig storten. Je kan ook daarna je kapitaal gewoon laten staan of slechts in stukken afhalen, hetgeen ook beter is tijdens een beurscrisis. Zo kan je bijvoorbeeld eerst gebruik maken van het kapitaal uit je defensief spaarfonds en een meer gunstige periode afwachten om je dynamisch spaarfonds aan te spreken.

Leave a Reply

Scroll To Top