Niet te missen
Home / slachtofferhulp / Slachtoffer van eerwraak

Slachtoffer van eerwraak

Wat is eerwraak en waarom doet iemand zo iets gruwelijk zoals het vermoorden van een familielid enkel en alleen voor de eer?
Klik hier voor gratis hulp van een advocaat.
Waarom is eer voor sommige mensen zo belangrijk dat ze er een moord voor willen plegen, en dan nog een familielid?
Eerwraak is een manier om verloren eer te herstellen en een eind te maken aan de sociologische sancties die met eerverlies gepaard gaan.

 

Wat is eer juist?

In een woordenboek vindt je terug, achting, roem, aanzien. Logisch dus dat vele mensen denken dat eremoord het gevolg is van machogedrag van een mannen. Voor de groepscultuur uit Noord- Afrika en Midden-Oosten heeft eremoord een andere betekenis. Het gaat niet om de persoonlijke eer van een man, maar voor de eer van de GEHELE FAMILIE. De familie speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Het is een maatstaaf waarmee groepen elkaar langs een maatstaf plaatsen. Enkel als de familie “eer” heeft, wordt ze gelijkwaardig behandeld als een andere eervolle familie. Elke familie heeft eer, als ze aan de gangbare normen en waarden voldoen, die door hun cultuur en gemeenschap worden opgelegd.

 

Misstap begaan

Maar als iemand van een familielid een zware misstap begaat, en dit raakt bekend in de omgeving, is de hele familie haar eer kwijt. Ze is niet langer gelijkwaardig met anderen. Hun huizen worden besmeurd met modder, op straat worden ze bespuugd. In koffiehuizen worden ze niet meer bediend. De zaken gaan slecht en winkels gaan failliet. Geplande huwelijken worden afgezegd. Ze worden achtervolgd en achterna gezeten. Hun leven wordt onmogelijk gemaakt. Vandaar de angst om de “eer” te verliezen.

Maar er is een middel om de eer te herstellen. Hoe zwaarder de mistap, hoe groter de acties zullen ondernomen worden. De sexuele eer is één van de belangrijkste. Bijna niets is erger dan buitenechtelijke relaties of buitenechtelijke sex. Afstamming is zeer belangrijk in dit verhaal. Voor eerwraak, wordt er toestemming gegeven van de familie. Het slachtoffer moet schuldig worden bevonden. Soms wordt die toestemming ook na de gepleegde eerwraak gegeven. Dit gebeurt meestal op een familieberaad van ouders, zussen, broers, tantes, …. Vooreerst zal er voor gezorgd worden dat het geheim blijft voor de buitenwereld, zit er niets anders meer op, wordt er gekozen voor eerwraak. De straf is afhankelijk van de gepleegde feiten.

 

Verschil tussen bloedwraak en eerwraak

Bloedwraak is wanneer een familielid een persoon vermoord van een ander familielid uit wraak op een eerdere moord. Bij eerwraak kan dit zowel iemand van een andere of van de eigen familie zijn.

 

Enkel vrouwen slachtoffer?

Ook mannen kunnen slachtoffer zijn van eerwraak. Een goed voorbeeld is als het gaat over homosexuelen. Er wordt hen verweten dat ze toestemming geven om zich laten penetreren. Daardoor bevlekken ze niet alleen zichzelf maar de hele familie.

De familie beslist welke straffen er worden opgelegd voor eerroof. Er wordt altijd iemand aangesteld die schuld op zich gaat nemen, ook al is iemand anders schuldig. Soms worden jongere kinderen genomen, omdat de straffen voor kinderen milder zijn als voor volwassenen.

 

Vormen van eerwraak

Naast moord, is verminking één van de meest gebruikelijke vormen van eergerelateerd geweld. Ook niet-fysiek geweld zoals bedreigingen en verbanning vallen onder die term. In sommige gevallen, worden de daders gedwongen tot zelfmoord. Eerwraak zorgt dan ook vaak voor trauma’s binnen de familie.

 

Reliegieuze gemeenschappen waar eerwraak voorkomt

Eerwraak komt voor in HECHTE cultuurgroepen. Dit gebied loopt van Turkije in het noorden tot Jemen in het zuiden, en van Egypte in het westen tot Pakistan in het oosten. Toch, niet bij alle moslims komt eerwraak voor, zoals in Marokko.

Er zijn ook een aantal zuid-Europese landen waar eerwraak schijnt voor te komen met name in Kosovo en Albanië. Deze kende voor lange tijd de “kanun” = eerverlies wordt met bloed hersteld. Sinds de val van het communisme is de kanun weer in opmars.

 

Meer informatie

 

Slachtofferhulp.nl

Via Slachtoffer.nl kunnen slachtoffers van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische missers of arbeidsconflicten, gratis advies krijgen van een letselschadespecialist.

Na het invullen van het intakeformulier zal er binnen 1 werkdag telefonisch contact worden opgenomen met de klant.
Tijdens dit gesprek zal de zaak besproken worden en zal men te horen krijgen wat de mogelijkheden zijn.

 

Doelgroep

Iedereen die recent of in het verleden slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval, verkeersongeval, arbeidsconflict of een medische misser, kan door Slachtoffer.nl geholpen worden door het gratis beschikbaar stellen van een advocaat om de schade te verhalen. ——>
Klik hier voor gratis hulp van een advocaat.

Leave a Reply

Scroll To Top