Niet te missen
Home / slachtofferhulp / Je bent betrokken in een verkeersongeval, wat moet je doen?

Je bent betrokken in een verkeersongeval, wat moet je doen?

Door de aanrijding is men geschrokken, mogelijks zelfs in de war. Nochtans zijn de eerste paar minuten na het verkersongeval, van het grootste belang om later te kunnen bewijzen hoe het ongeval is verlopen, wie aansprakelijk is voor dit ongeval en welke schade precies werd geleden.
Klik hier voor gratis hulp van een advocaat.

Bel de politie/ambulance

Breng alle slachtoffers in veiligheid en bel onmiddelijk de ambulance of de politie. Het is uiterst belangrijk de politie te verwittigen in de volgende gevallen:

  • bij gewonden
  • bij meningsverschillen omtrent de schuldvraag
  • bij vluchtmisdrijf
  • bij grote schade aan voertuigen
  • bij dronkenschap, bestuurder rijdt zonder rijbewijs of verzekering)
  • bij een buitenlands voertuig

 

Gegevens noteren van alle partij(en) en getuigen

Verlaat de plaats van het ongeval niet voordat u alle gegevens van de tegenpartij genoteerd hebt. Zijn er getuigen, noteer dan ook hun gegevens (naam, adres, telefoonnummer, eventueel een kenteken). Normaal gezien zal de politie ook een rondvraag doen bij omstanders. Toch, die het ongeval daadwerkelijk hebben zien gebeuren, zijn meestal snel weg.

 

Het voertuig van het verkeersongeval

Heb je een verkeersongeval gehad? Plaats de gevarendriehoek om de situatie te markeren. Laat de voertuigen staan zonder het verkeer te belemmeren. Als u het voertuig moet verplaatsen, maak dan indien mogelijk foto’s van de situatie en de schade bij alle betrokken voertuigen, en markeer met een krijtje de stand van de voertuigen vlak na de aanrijding op het wegdek. Zoniet zal het achteraf de situatie moeilijk in te schatten zijn.Bel de hulpdienst van de verzekeringsmaatschappij om uw voertuig te laten wegslepen.

 

Het Europees aanrijdingsformulier

Vul STEEDS samen met de andere partij(en), het Europees schadeformulier in (voorzijde). Alle gegevens dienen zorgvuldig vermeld te zijn, ook al zijn de partij(en) het niet eens over de schuldvraag. Vergeet het vakje niet van de getuigen. De achterkant van het formulier kan je thuis, verder invullen. Ga NOOIT in op voorstellen om de schade onmiddelijk te vergoeden indien u geen kennis heeft van de situatie of schade die berokkend is.

 

Wie breng je op de hoogte?

Verwittig nog dezelfde dag uw verzekeringstussenpersoon of uw verzekeringsmaatschappij. Overhandig hem een degelijk ingevuld aanrijdingsformulier.

Verwittig de bijstandsverlener van uw ziekenfonds of vakantieverzekering. Deze regelt de praktische formaliteiten in verband met ziekenhuiskosten, medische en paramedische verzorging en eventuele repatriëring (terugkeer naar het thuisland). Zorg ervoor dat u ter plaatse beschikt over de desbetreffende telefoonnummers. Interessant om weten is dat uw autoverzekering ook geldig is in de landen, vermeld op de ‘groene kaart’.

Vergeet niet uw werkgever zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen indien u arbeidsongeschikt bent.

 

Slachtofferhulp.nl

Via Slachtoffer.nl kunnen slachtoffers van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische missers of arbeidsconflicten, gratis advies krijgen van een letselschadespecialist.

Na het invullen van het intakeformulier zal er binnen 1 werkdag telefonisch contact worden opgenomen met de klant.
Tijdens dit gesprek zal de zaak besproken worden en zal men te horen krijgen wat de mogelijkheden zijn.

 

Doelgroep

Iedereen die recent of in het verleden slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval, verkeersongeval, arbeidsconflict of een medische misser, kan door Slachtoffer.nl geholpen worden door het gratis beschikbaar stellen van een advocaat om de schade te verhalen. ——>
Klik hier voor gratis hulp van een advocaat.

Leave a Reply

Scroll To Top