Niet te missen
Home / Hart / Hartinfarct en hartaanval

Hartinfarct en hartaanval

Wat is een hartinfarct

Het hartinfarct is een toestand, waarbij welomschreven gedeelten van de hartspier afsterven, omdat ze niet meer door de kransvaten van bloed worden voorzien en dus niet meer worden gevoed. Dit komt, omdat deze kransvaten afgesloten zijn, meestal door een arteriosclerotisch proces, een stolseltje (= thrombus) of een prikkel van het onwillekeurige zenuwstelsel.

 

Oorzaak van een hartinfarct

Het hartinfarct is meestal het gevolg van een langdurig ziekteproces zonder of met vage hartklachten. Het ziektebeeld wordt bepaald door de ernst van het infarct, de onderliggende hartletsels en de algemene toestand van de patiënt. Dikwijls is er echter sprake van dramatische symptomen, zoals die onder angina pectoris  wordt beschreven. De pijn kan heviger zijn, de beklemming en de angst groter; ook de ademnood komt veelvuldig voor.

Aan de andere kant komen ook kleine infarcten voor, die ongemerkt voorbijgaan en die »stille infarcten« worden genoemd.

 

Behandeling

Aangestipt wordt, dat patiënten met ademnood liefst in zittende houding op de dokter wachten. Bij de behandeling van hartinfarctpatiënten worden vaak antistollings- Anticoagulantia middelen
(anticoagulantia) gebruikt, teneinde de vorming van nieuwe stolsels (thrombus) in de omgeving van het infarct te voorkomen. Dergelijke patiënten dienen steeds een kaartje bij zich te dragen, waarop de naam en de dosis van het middel vermeld staan en zij moeten zich regelmatig door de arts laten onderzoeken. Is desondanks een ingreep noodzakelijk (bijv. bij tandarts of chirurg), dan kan het antidotum Vitamine K worden toegediend of de dosis geleidelijk worden verminderd.

Is er een sterke vernauwing aanwezig die tijdig opgemerkt is, kan men overgaan tot het plaatsen van een stent. Hier wil ik er de nadruk op leggen dat er een verschil is in de kwaliteit tussen stents. Bij het goedkopere product, kan er na verloop van tijd opnieuw dichtslibbing optreden. Dit komt omdat de stent niet even vlak loopt met de ader. Achter de stent ontstaat er een klein golfje waar het bloed vertraagd wordt en dus aderverkalking opnieuw optreedt. Bij de duurdere versie van stent heb je dat niet. De stent loopt gelijk met de aderwand waardoor er geen werveling optreden. Het bloed stroomt normaal door. In beide gevallen dient men antistollingsmedicatie in te nemen om er afzettingen en eventuele klonters die kunnen gevormd worden, te vermijden.

De nazorg van infarctpatiënten is in wezen dezelfde als bij angina pectoris, maar duurt meestal langer. Driekwart der patiënten kan na intensieve revalidatie weer aan het arbeidsproces deelnemen.

Leave a Reply

Scroll To Top